Följ oss på Facebook & Instagram

Våra tjänster

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom alla typer av anläggning.

Markanläggning

Nyexploateringar såsom gata, väg, belysning m.m. Dränering, VA, rörsvetsningar, infiltration och grundvattensänkningar.

Hem & Trädgård

Stensättningar, plattläggning, asfaltsjustering, trappor, dränering, murar, gräsmattor & plantering.

Betong & Husgrunder

Vi gör husgrunder, broar och andra betongkonstruktioner.

Övriga tjänster

Maskinuthyrning & snöskottning.

© NMC Anläggning